Windykacja

Windykacja

Windykacja

Bazując na własnych doświadczeniach wypracowaliśmy autorski model prowadzenia działań windykacyjnych.

Działamy zgodnie z prawem i w sposób, który gwarantuje poczucie bezpieczeństwa dla Zleceniodawcy – Klienta który chce odzyskać należną mu wierzytelność, a także ze świadomością praw i obowiązków dłużnika.

Swoimi działaniami obejmujemy całą Strefę Schengen.

Wynagrodzenie ustalamy w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem.